Jawatankuasa Peperiksaan Dalaman


Pengerusi (Guru Besar)
En Zuraidi bin Shafii                                                                                                                                   
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Pentadbiran)
En Che Abd Hamid bin Che Sof
Naib Pengerusi II (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
En Mohd Sakri@Shukri bin Ahmad
Naib Pengerusi III (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn Aigi a/p To Wen

Jawatankuasa
Catatan

Jawatankuasa Peperiksaan Dalaman

Penyelaras SAPS/Headcount (Setiausaha)
En Muhammad Syahmin b Abdul Aziz
Semua Ketua Panitia
Semua Guru Kelas
Penyelaras Kecemerlangan UPSR
Pn Noor Bani bt Yusoff
Penyelaras PBS
Cik Azimah bt Hashim
Penyelaras PAJSK
En Zariman b Daud
Penyelaras PEKA
Pn Tuan Faizah bt Raja Daud
Guru Data dan Maklumat
En Mohd Rujmi b Saphiaai
Penyelaras SPKS MS ISO 9001:2008
Pn Roslida bt Abdul Wahab


       1.       Semua urusan peperiksaan yang dijalankan menepati prinsip ekuiti dalam pendidikan
       2.       Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan semua pelajar bagi peperiksaan yang ditetapkan di bawah Akta Pendidikan 1996
       3.       Sistem Peperiksaan Kebangsaan hendaklah dilaksanakan berlandaskan pentaksiran berpusat serta penekanan kepada penilaian formatif
       4.       Pentaksiran sekolah ataupun peperiksaan dalaman dilaksanakan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan di dalam Pekeliling Peperiksaan peringkat sekolah Bil 02/2008 - pindaan ( rujuk lampiran kurikulum 4 ) yang memperincikan bilangan peperiksaan dan ujian seragam setahun , dasar peratusan markah untuk semua tahun, format peperiksaan, jadual pengawasan , rekod markah , syarat lulus , jadual spesifikasi ujian, ’content skill’ dan post mortem peperiksaan .
       5.       Jawatankuasa ’Headcount Sekolah’ dipertanggungjawabkan untuk menguruskan semua data yang berkaitan dengan peperiksaan dengan mengkaji ’take off value’ dan meletakkan ’ETR’ bagi peperiksaan awam.
       6. Merancang Jadual Waktu Ujian dan Peperiksaan.
       7. Menentukan kumpulan sasaran (H/C).
       8. Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian.
       9. Menentukan JSU dipatuhi.
     10. Menetapkan pengawasan.
     11. Mematuhi syarat kelulusan.
     12. Menganalisis keputusan peperiksaan.
     13. Memberi maklum balas kepada JK kurikulum.
     14. Menyediakan bank soalan di peringkat sekolah.

Contact us