Jawatankuasa Jadual Waktu Sekolah


Pengerusi (Guru Besar)
En Zuraidi b Shafii                                                                                                                                
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Pentadbiran)
En Che Abd Hamid bin Che Sof
Naib Pengerusi II (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
En Mohd Sakri@Shukri b Ahmad
Naib Pengerusi III (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn Aigi a/p To Wen

Jawatankuasa
Catatan

Jawatankuasa Jadual Waktu

Penyelaras Jadual Waktu (Setiausaha)
Pn Roslida bt Abdul Wahab
Setiausaha Kurikulum/Penyelaras SPKS MS ISO 9001/2008
Pn Roslida bt Abdul Wahab
Semua ketua panitia
Semua guru kelas 
Semua Penyelaras Bilik Khas


       1.       Jumlah waktu mengajar setiap mata pelajaran adalah mengikut ketetapan Akta Pendidikan 1996 .
       2.       Pengagihan mata pelajaran, keutamaan diberi kepada guru opsyen dan kepakaran guru (pemeriksa kertas peperiksaan awam)
       3.       Agihan kelas cemerlang, sederhana dan lemah adalah secara adil
       4.       Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 26 waktu seminggu
       5.       Waktu pertama untuk kumpulan pentadbir akan diblok bagi tujuan  pengurusan pentadbiran dan lain- lain.
       6.       Guru yang cuti rehat ataupun menjalankan tugas rasmi di luar kawasan akan diisi dengan Jadual Waktu Ganti . Guru yang bercuti ini mestilah menyediakan soalan- soalan latihan yang akan digunakan oleh pelajar  semasa Jadual Waktu Ganti tersebut .
       7.       Jadual  waktu mengajar, Jadual waktu ganti dan Jadual Waktu Blok akan diurus dan disediakan oleh  Jawatankuasa Jadual Waktu Sekolah .
       8.       Jadual Waktu penggunaan Bilik-Bilik khas mestilah disediakan oleh guru penyelaras bilik-bilik khas tersebut apabila Jadual Waktu Induk Guru telah siap dan satu salinan mestilah disampaikan kepada pentadbir sekolah . Bilik-Bilik khas yang terlibat untuk proses pengajaran dan pembelajaran adalah Pusat Sumber, Makmal, Bengkel KH , Surau, Bilik Pendidikan Islam/J-Qaf dan Makmal ICT


SU JADUAL WAKTU SEKOLAH


Contact us