Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas Sekolah

Pengerusi (Guru Besar)
En Zuraidi b Shafii
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
En Mohd Sakri@Shukri b Ahmad
Naib Pengerusi II (Penolong Kanan Pentadbiran)
En Che Abd Hamid b Che Sof
Naib Pengerusi III (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn Aigi a/p To Wen

JAWATANKUASA
FUNGSI/PERANAN

Jawatankuasa Disiplin Dan Pengawas

1.    En. Mohd. Azmazi B Mohamad(K)
2.    Pn. Saniza bt Abdullah Sani (Pengawas)
3.    En. Alnawawi B. Hussin
4.    Pn. Nor Maziah Bt Mahmood
5.    Pn. Nik Mimi Latifah Bt N. Kasim
6.   Pn. W. Azimah Bt W. Ahmad
7. Semua Guru Kelas


1.    Bertanggungjawab terhadap pelantikan pengawas sekolah.
2.    Bertanggungjawab terhadap pelantikan Ketua Pengawas dan Penolong Ketua Pengawas.
3.    Merancang dan menentukan jadual bertugas untuk pengawas.
4.    Merancang dan melaksanakan kursus dan bengkel bagi tujuan memantapkan bidang tugas para pengawas.
5.    Membantu Guru Besar /PK HEM dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.
6.    Menjadi penasihat kepada Lembaga Pengawas sekolah.
7.    Mengenalpasti murid-murid yang bermasalah disiplin dan merujuk kes-kes tersebut kepada Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling untuk tindakan selanjutnya.
8.    Mengenalpasti murid-murid yang kerap tidak hadir ke sekolah dan mengambil tindakan susulan , termasuk kes murid yang datang lewat ke sekolah.
9.    Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pas kebenaran keluar kelas.
10.Menjalankan pemeriksaan mengejut dan tugas-tugas    lain yang diperlukan dari semasa ke semasa.
11.Mendapatkan bantuan pihak polis sekiranya murid  terlibat dalam kes jenayah.
12.Membantu Guru Besar/ PK HEM dalam surat menyurat  atau melalui telefon menghubungi ibu bapa /waris  murid-murid yang bermasalah disiplin.
13.Bertanggungjawab ke atas penghantaran data kes  disiplin ke PPD/JPN.
14.Bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah supaya  keadaan kondusif untuk P&P pada setiap masa.
15.Bersama-sama bertanggungjawab dengan guru  bertugas mingguan untuk mengawal disiplin murid  semasa perhimpunan pagi dan semasa rehat.Contact us