HAK CIPTA

Hakcipta Terpelihara © 2016 – Unit ICT, Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra [2], Kuala Krai, Kelantan

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Guru Besar, SK Sultan Yahya Petra [2].

Contact us