DASAR KESELAMATAN

Dasar Keselamatan 

 Perlindungan Data Teknologi terkini termasuk perisian enkripsi digunakan bagi melindungi data yang dihantar dan standard sekuriti yang dipatuhi digunakan bagi menghindari akses tanpa kebenaran.

Sekuriti Penyimpanan 

 Semua penyimpanan dan penghantaran elektronik data peribadi adalah Selamat dan disimpan menggunakan teknologi sekuriti yang bersesuaian.

Contact us