Panitia Matapelajaran

JAWATANKUASA INDUK UNIT KURIKULUM

Pengerusi                                                                                                      : En Zuraidi b Shafii
Naib Pengerusi I                                                                                          : En Che Abd Hamid bin Che Sof
Naib Pengerusi II                                                                                        : En Mohd Shukri b Ahmad
Naib Pengerusi III                                                                                       : Pn Aigi a/p To Wen
Setiausaha                                                                                                     : Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff
Pencatat Minit Mesyuarat                                                                        : Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff

Ahli Jawatankuasa

Tunjang Komunikasi
Ketua Panitia Bahasa Melayu                                                                  : Pn Suriati bt Mat Yassin
Ketua Panitia Bahasa Inggeris                                                                : En Chong Yeong Tsair
Ketua Panitia Bahasa Arab                                                                       : En Mohd Redzuan b Abdullah

Tunjang Sains dan Teknologi
Ketua Panitia Matematik                                                                           : Pn Zaleha bt Zakaria
Ketua Panitia Sains/Dunia Sains Teknologi                                         : Pn Siti Zuraini binti Ahmad
Ketua Panitia Teknologi Maklumat Komunikasi                                 : En Roslizon b Ibrahim
Ketua Panitia Rekabentuk dan Teknologi                                             : Pn Saniza bt Abdullah Sani

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
Ketua Panitia Pendidikan Agama Islam                                                : Pn Samihah bt Mohd Noor

Tunjang Fizikal dan Estetika
Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan                                  : En Zariman b Daud          
Ketua Panitia Muzik/Dunia Muzik                                                          : En Mohd Fadli b Ismail
Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual/Dunia Seni Visual                : Pn Mahiran bt Hassan

Tunjang Kemanusiaan
Ketua Panitia Sejarah                                                                                  : En Mohd Azmazi b Mohamad

Jawatankuasa
Catatan
Jawatankuasa Panitia Matapelajaran

Tunjang Komunikasi
Ketua Panitia Bahasa Melayu                   
Pn Suriati bt Mat Yassin

Ketua Panitia Bahasa Inggeris                  
En Chong Yeong Tsair

Ketua Panitia Bahasa Arab                                         
En Mohd Redzuan b Abdullah

Tunjang Sains dan Teknologi
Ketua Panitia Matematik                  
Pn Zaleha bt Zakaria

Ketua Panitia Sains/Dunia Sains Teknologi
Pn Siti Zuraini bt Ahmad

Ketua Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
En Roslizon b Ibrahim

Ketua Panitia Rekabentuk &  Teknologi (RBT)
Pn Saniza bt Abdullah Sani

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
Ketua Panitia Agama Islam
Pn Samihah bt Mohd Noor
               
Tunjang Fizikal dan Estetika
Ketua Panitia Pendidikan Jasmani 
En Zariman b Daud

Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan
Pn Norezan bt Ngah

Ketua Panitia Muzik/Dunia Muzik 
En Mohd Fadli b Ismail

Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual/Dunia Seni Visual                  
Pn Mahiran bt Hassan

Tunjang Kemanusiaan
Ketua Panitia Sejarah
En Mohd Azmazi b Mohamad


       1.       Pengurusan panitia mata-mata pelajaran mestilah mematuhi Surat Pekeliling Iktisas Bil 4 / 1986 .
       2.       Pengurusan Panitia mata-mata pelajaran juga mestilah mematuhi Sistem Pengurusan Kualiti SPK ISO MS 9001/2000.
       3.       Kejayaan murid dalam mata-mata pelajaran, prestasi peperiksaan awam , motivasi dan bakat adalah berkait rapat dengan kekesanan pengajaran guru di dalam kelas. Oleh itu panitia mata-mata pelajaran hendaklah berfungsi dan digunakan dengan optimum untuk saling bekerjasama, saling membantu , berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran untuk memperbaiki kecekapan dan kekesanan pengajaran.
       4.       Semua perancangan dan tindakan panitia mestilah sentiasa merujuk kepada TOV dan ETR dalam pengurusan prestasi mata-mata pelajaran dalam panitia-panitia
       5.        Panitia-Panitia mestilah berusaha mendapatkan dan mengamalkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran.
       6.       Semua mesyuarat panitia akan dijalankan dalam tempoh dua minggu selepas mesyuarat kurikulum dan mesyuarat penitia ini mestilah dihadiri oleh pentadbir. Satu salinan minit mesyuarat panitia hendaklah disampaikan kepada pengetua melalui SU Kurikulum
       7.       Setiausaha panitia hendaklah menyelenggara fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan dengan diselia oleh ketua-ketua panitia.
       8.       SP , HSP dan RPH adalah dokumen rasmi kurikulum dan mestilah sentiasa dirujuk apabila merancang proses pengajaran dan pembelajaran
       9.       Guru mestilah dapat menghayati, mengenalpasti dan boleh menterjemahkan objektif matapelajaran yang tercatat di dalam HSP kepada objektif pentaksiran dan juga proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas    , dengan itu mahir tentang konstruk-konstruk peperiksaan awam bagi mata-matapelajaran yang diajar.
       10.   Salinan ketiga-tiga dokumen ini yang telah disahkan oleh Guru Besar mestilah dilampirkan bersama di dalam Buku Rekod Mengajar .
       11.   Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) di dalam Buku Rekod Mengajar hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan bagi mata- matapelajaran .
       12.   Semua guru mestilah menyediakan Rancangan Pengajaran berdasarkan RPH  di dalam Buku Rekod Mengajar sebelum masuk kelas . Oleh itu Buku Rekod Mengajar mestilah lengkap dan dibawa masuk kelas setiap kali ada kelas .
       13.   Melengkapkan sukatan pelajaran adalah seperti berikut:
              Pra Sekolah-  sukatan dilengkapkan pada sepanjang tahun.
               Tahun1 hingga Tahun 5  - sukatan dilengkapkan hingga pada akhir Oktober
               Tahun 6  -  sukatan dilengkapkan sehingga pada hari akhir Penggal Pertama Persekolahan.
       14.   Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan berkualiti selaras dengan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi       ( TMK ) atau (ICT)
       15.   Menekankan kemahiran mengaplkasi ICT bagi menghasilkan pelajar yang berkemahiran dalam ICT . Oleh itu penggunaan peralatan ICT menjadi keutamaan di dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah .
       16.   Pembelajaran berasaskan e-learning dengan menggunakan teknologi multimedia interaktif dan pembelajaran berasaskan laman web digalakkan dan akan diperluaskan.
       17.   Memperluaskan program peningkatan penguasaan Bahasa Melayu , Bahasa Inggeris (MBMMBI) dan  Arab  – Koakademik.

Contact us